Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Na základě Vyhlášky MzČR č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu upozorňujeme závodní hráče SKT Frýdlant na povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Tato vyhláška má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně Českého tenisového svazu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Z tohoto důvodu žádáme, aby závodní hráči SKT Frýdlant absolvovali tuto lékařskou prohlídku nejpozději do 25. 5. 2023.

Lékařská prohlídka musí být zaměřena na konkrétní sport, tzn., že z lékařského posudku musí být patrné, že hráč je způsobilý hrát tenis.

Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za klub, který je členem ČTS, je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Doporučujeme použít formulář, který najdete na našem webu https://tenisfno.cz v sekci Dokumenty. Po absolvování prohlídky předejte prosím kopii lékařského posudku správci nebo trenérům.

Typy lékařské prohlídky výkonnostního sportovce:

  • vstupní lékařská prohlídka – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v ČTS
  • pravidelná lékařská prohlídka – absolvuje sportovec každých 12 měsíců

Lékařský posudek vydává:

  • praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost
  • lékař v oboru tělovýchovné lékařství