Hrací příspěvky na rok 2024

SPORTOVNÍ KLUB TENIS Frýdlant n.O., zapsaný spolek

Pro letní sezónu 2024 byly vedením klubu schváleny hrací příspěvky ve stejné výši jako v roce 2023 a to následující.

KategorieVýše hracího příspěvku *
Mini (ročník 2017 a mladší)1000 Kč *
Baby (ročník 2015 a 2016)1500 Kč *
Žáci a dorost (ročník 2004 – 2014)2800 Kč *
Dospělí (ročník 2005 a starší)3500 Kč *
Senior (starší než 60 let) – dopolední hraní do 14 hod2000 Kč

* Hráč je povinen odpracovat 5 hodin brigád do 30.4.2024, nebo zaplatit 200Kč za každou neodpracovanou hodinu! Brigády domluvit osobně s Ledou Mertovou, případně na tel. 608478553.

Za hrací příspěvky mohou hrát pouze hráči, kteří nejsou pod Českým tenisovým svazem registrováni pod jiným klubem, případné výjimky schvaluje vedení klubu.

Příspěvky prosím uhraďte do 31.5.2024 převodem na účet klubu: 2500907935/2010.

Jako variabilní symbol uveďte datum narození (např. 12041988) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče ve tvaru “Příspěvky – Jméno Příjmení”

Hrací příspěvek lze také zaplatit v hotovosti u správce na tenisových dvorcích.

Hrací příspěvky opravňují hru v obou tenisových areálech, tzn. na kurtech u koupaliště i v centru města u hudební školy v maximálním rozsahu 2 hodiny týdně na objednání, v případě volného dvorce v pracovních dnech do 17:00 hodin lze hrát neomezeně. Hodiny s klubovým trenérem se do výše uvedených limitů nezapočítávají.

Zájemci o hru si mohou dvorce rezervovat v rezervačním systému skrze https://tenisfno.cz/, u správce v areálu, nebo na telefonním čísle 608478553.

Cena hrací hodiny pro nečleny klubu

7:00 – 14:00140 Kč
14:00 – 21:00180 Kč

V obou tenisových areálech je nutno řídit se Provozním Řádem vyvěšeným na nástěnkách, případně webových stránkách klubu.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 16.2.2024